Zabawy i gry z klockami na zajęciach z wczesnej edukacji matematycznej

Prowadzący

Małgorzata Skura
Michał Lisicki

Miejsce szkolenia

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa

Termin

03 lutego 2020 r.
(poniedziałek)

Godziny

10:00 - 15:00 

Koszt

180 zł

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele przedszkoli i klas I - III oraz specjaliści z zakresu terapii pedagogicznej.

Uwaga! Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00260/2017 oznacza to możliwość finansowania szkoleń dla osób bezrobotnych przez Urząd Pracy.

CEL SZKOLENIA:

 • zapoznanie ze specyfiką myślenia matematycznego, szczególnie w zakresie orientowania się w przestrzeni, klasyfikowania i myślenia kombinatorycznego;
 • prezentacja pomysłu wykorzystania klocków do organizacji dzieciom doświadczeń potrzebnych do rozwoju myślenia matematycznego;
 • zapoznanie ze specyfiką uczenia się przez dziecko podstawowych pojęć z arytmetyki i geometrii;
 • prezentacja pomysłu wykorzystania klocków do organizacji dzieciom doświadczeń potrzebnych do zrozumienia i stosowania podstawowych pojęć matematycznych z zakresu arytmetyki i geometrii.

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

 • uczestnik potrafi wykorzystać klocki na zajęciach dydaktycznych i terapeutycznych do rozwijania myślenia matematycznego dzieci, szczególnie w zakresie orientacji w przestrzeni, klasyfikowania i posługiwania się myśleniem kombinatorycznym;
 • uczestnik potrafi wykorzystać klocki na zajęciach dydaktycznych i terapeutycznych do rozwijania u dzieci rozumienia i posługiwania się podstawowymi pojęciami matematycznymi z zakresu arytmetyki i geometrii;
 • uczestnik potrafi zastosować proste zabawy i gry z klockami do oceny poziomu umiejętności dzieci z matematyki; 
 • uczestnik potrafi korzystać z podstawowych zasad organizacji edukacji matematycznej w przedszkolu oraz w klasach I - II.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Rozwój myślenia matematycznego dziecka w przedszkolu oraz w młodszym wieku szkolnym (rytmy, klasyfikowanie, szeregowanie, myślenie przyczynowo - skutkowe, myślenie przez analogię, wnioskowanie o całości i części, myślenie kombinatoryczne).
 • Procedura konstruowania podstawowych pojęć matematycznych. Jak dzieci uczą się liczyć, rachować, posługiwać miarami oraz pojęciami geometrycznymi?
 • Podstawowe zasady organizacji zajęć matematycznych.
 • Gry i zabawy z klockami, które rozwijają myślenie matematyczne dzieci - konkretne przykłady, możliwości modyfikacji propozycji.
 • Gry i zabawy z klockami, które rozwijają umiejętność posługiwania się liczbami i wykonywania podstawowych działań na liczbach (dodawania i odejmowanie, mnożenie i dzielenie) - konkretne przykłady, możliwości modyfikacji propozycji.
 • Gry i zabawy z klockami, które rozwijają umiejętność orientowania się w przestrzeni, wykonywania ruchu w przestrzeni, dokonywania transformacji w przestrzeni - konkretne przykłady, możliwości modyfikacji propozycji.
 • Gry i zabawy z klockami, które rozwijają umiejętność rozpoznawania i nazywania podstawowych kształtów, składania i rozkładania kształtów na części, a też wnioskowania o własnościach figur geometrycznych - konkretne przykłady, możliwości modyfikacji propozycji.
 • Gry i zabawy z klockami, które rozwijają umiejętność posługiwania się miarami (długość, ciężar, pojemność, pole powierzchni) - konkretne przykłady, możliwości modyfikacji propozycji.
 • Rozwijanie intuicji probablistycznych (prosta analiza statystyczna, wnioskowanie o prawdopodobieństwie pewnych zdarzeń) z wykorzystaniem gier i zabaw z klockami.
 • Analizowanie umiejętności dzieci z zakresu matematyki na podstawie odpowiednio zaprogramowanych gier i zabaw z klockami.

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Monika Głębicka
m.glebicka@cwro.edu.pl

UWAGI:

Dla zainteresowanych lista adresów noclegowych w Warszawie, o różnym standardzie (hotele, schroniska młodzieżowe, hostele. Wyboru i rezerwacji prosimy dokonać indywidualnie.

Informacje dodatkowe

DataSzkolenia

03.02.2020

LiczbaDni

1