Programowanie bez komputera.

Prowadzący

Michał Lisicki
Małgorzata Skura

Miejsce szkolenia

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa

Termin

16 marca 2019 r.
(poniedziałek)

Godziny

10:00 - 14:20

Koszt

180 zł

Czas trwania

5 godzin dydaktycznych

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele klas I-III oraz wszystkie zainteresowane osoby.

Uwaga! Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00260/2017 oznacza to możliwość finansowania szkoleń dla osób bezrobotnych przez Urząd Pracy.

CEL SZKOLENIA:

 • zapoznanie ze specyfiką myślenia matematycznego, szczególnie w zakresie orientowania się w przestrzeni, klasyfikowania, myślenia przyczynowo - skutkowego oraz myślenia przez analogię;
 • zapoznanie z zagadnieniami z programowania „bez komputera“, które można wykorzystać w edukacji matematycznej;
 • prezentacja pomysłu wykorzystania programowania „bez komputera“ do organizowania dzieciom zajęć z edukacji matematycznej.

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

 • uczestnik zna i dostrzega typy myślenia potrzebne do poradzenia sobie z zadaniami z programowania;
 • uczestnik potrafi zorganizować uczniom doświadczenia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów
 • uczestnik potrafi skorelować treści z zakresu edukacji matematycznej oraz programowania;
 • uczestnik potrafi przeprowadzić zajęcia z „programowania bez komputera“ w integracji z edukacją matematyczną;
 • uczestnik potrafi przygotować uczniów do programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych

PROGRAM SZKOLENIA:

BLOK 1: Możliwości zastosowania zagadnień z zakresu programowania „bez komputera“ do rozwijania u uczniów ważnych pojęć i umiejętności z matematyki.

 1. Jakie umiejętności z matematyki można rozwijać na zajęciach „programowania bez komputera“? (orientacja w przestrzeni, rytmy, klasyfikacja, myślenie przyczynowo - skutkowe, pojęcia geometryczne, liczenie, rachowanie zadania z treścią).
 2. Jak poradzić sobie z trudnymi sytuacjami edukacyjnymi, które wynikają z łączenia zakresów edukacji matematycznej z programowaniem: czy „do góry“ to zawsze „do góry“, a „do przodu“ to zawsze „do przodu“.
 3. Związek między rozwojem myślenia matematycznego i umiejętności matematycznych a kompetencjami dziecka w zakresie programowania.

BLOK 2: W jaki sposób zagadnienia z programowania integrować z treściami z zakresu edukacji matematycznej?

 1. Rozkładanie złożonych działań na proste elementy składowe.
 2. Algorytmy: rozpoznawanie algorytmów w codziennym życiu; tworzenie prostych algorytmów działań; algorytmy sekwencyjne (bloki działań, bloki ruchów).
 3. Kodowanie: posługiwanie się umownymi kodami.
 4. Programowanie: kodowanie prostych algorytmów.
 5. Debugowanie: szukanie błędów w zaprogramowanych działaniach.
 6. Pętle: łączenie powtarzających się działań w zestawy.
 7. Warunkowanie: wprowadzanie warunków do algorytmu (jeśli A, to …, jeśli B to …).

BLOK 3: Przykłady praktycznego zastosowania zagadnień z programowania „bez komputera“ do rozwijania u uczniów umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi

 1. Przykłady zadań, które rozwijają umiejętność orientowania się w przestrzeni, opisywania oraz kodowania kierunku ruchu.
 2. Przykłady zadań, które rozwijają umiejętność klasyfikowania oraz kodowania sposobu uporządkowania obiektów.
 3. Przykłady zadań, które rozwijają umiejętność posługiwania się liczbami naturalnymi w różnych aspektach.
 4. Przykłady zadań, które rozwijają myślenie przyczynowo - skutkowe, myślenie przez analogię.
 5. Przykłady zadań, które rozwijają umiejętność opisywania kształtów oraz wnioskowania o efektach przekształceń geometrycznych.

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Monika Głębicka
m.glebicka@cwro.edu.pl

UWAGI:

Dla zainteresowanych lista adresów noclegowych w Warszawie, o różnym standardzie (hotele, schroniska młodzieżowe, hostele. Wyboru i rezerwacji prosimy dokonać indywidualnie.