Nadwrażliwość słuchowa i szumy uszne u dzieci - wpływ na trudności w uczeniu się i funkcjonowanie społeczno-emocjonalne

Prowadzący

Renata Borowiecka

Miejsce szkolenia

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa

Termin

25.01.2020 r.
(sobota)

Godziny

Planowane godziny:
10:00 - 15:00

Koszt

190 zł

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, logopedów, terapeutów, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz innych zainteresowanych tematem osób.

Uwaga! Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00260/2017 oznacza to możliwość finansowania szkoleń dla osób bezrobotnych przez Urząd Pracy.

OPIS:

 

Uwaga! Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00260/2017 oznacza to możliwość finansowania szkoleń dla osób bezrobotnych przez Urząd Pracy.

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie uczestników z zagadnieniami nadwrażliwości słuchowej i szumów usznych u dzieci.  Wyposażenie w wiedzę pozwalająca na rozpoznanie tych trudności u dzieci. Zapoznanie z formami pomocy dzieciom z nadwrażliwością słuchową, szumami usznymi.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Podstawowe badania słuchu u dzieci - interpretacja wyników.
 2. Nadwrażliwość słuchowa: definicja,symptomy, przyczyny, epidemiologia, klasyfikacja.
 3. Nadwrażliwość w różnych zespołach chorobowych, zaburzeniach rozwojowych.
 4. Wpływ nadwrażliwości słuchowej na funkcjonowanie dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym ( uczenie się, funkcjonowanie społeczno-emocjonalne).
 5. Postępowanie diagnostyczne.
 6. Sposoby pomocy dzieciom z nadwrażliwością słuchową.
 7. Szumy uszne: definicja, symptomy ,przyczyny, epidemiologia, klasyfikacja.
 8. Profil psychologiczny dziecka z szumami usznymi.
 9. Wpływ szumów usznych na proces uczenia się i funkcjonowanie społeczno-emocjonalne.
 10. Postępowanie diagnostyczne.
 11. Sposoby pomocy dzieciom z szumami usznymi.

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Monika Głębicka
m.glebicka@cwro.edu.pl

UWAGI:

Dla zainteresowanych lista adresów noclegowych w Warszawie, o różnym standardzie (hotele, schroniska młodzieżowe, hostele. Wyboru i rezerwacji prosimy dokonać indywidualnie.

Informacje dodatkowe

DataSzkolenia

25.01.2020

LiczbaDni

1