Opis

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Prowadzący

Magdalena Loska

Miejsce szkolenia

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa

Termin

16-17.05.2020
(sobota - niedziela)

Godziny

sobota: 09:00 - 17:00
niedziela: 10:00 - 14:30

Koszt

400 zł

Czas trwania

15 godzin dydaktycznych

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele, wychowawcy, specjaliści pracujący w przedszkolach i szkołach (ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych) z dziećmi z niepełnosprawnością lub zaburzonym rozwojem.

Uwaga! Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00260/2017 oznacza to możliwość finansowania szkoleń dla osób bezrobotnych przez Urząd Pracy.

OPIS:

Formy i metody nauczania się:

Wykład z prezentacją, omówienie studium przypadku.

Uwaga! Prosimy o swobodny strój oraz zabranie ze sobą w niedzielę jednej zabawki - dowolnej, ale takiej, żeby pasowała dla dziecka do 6 roku życia.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (Poz. 1575).

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r.   http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1575/1

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie z procesem oceny indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka oraz jego środowiska rodzinnego, tokiem projektowania i realizowania zadań wspomagających rozwój małego dziecka, którego rozwój nie przebiega prawidłowo oraz możliwością wsparcia rodziny dziecka w sposób stymulujący jej czynny udział w usprawnianiu.

Uczestnicy dowiedzą się, jak:

 • diagnozować potrzeby i planować pracę terapeutyczną z dziećmi z różnego rodzaju dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi,
 • konstruować indywidualne programy terapeutyczne i stymulować rozwój dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami z wykorzystaniem rozmaitych form i metod pracy
 • pracować w zespole ds. wczesnego wspomagania rozwoju, wspólnego planowania i organizowania wsparcia rozwojowego dziecka i jego rodziny.

PROGRAM SZKOLENIA: 

 1. Podstawy prawne organizacji zespołu wczesnego wspomagania rozwoju
 2. Wpływ zaburzeń: ruchowych (duża i mała motoryka oraz rozumienie schematu własnego ciała), komunikacji słownej, funkcjonowania wzrokowego, funkcjonowania słuchowego, w zachowaniu i funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym na funkcjonowanie edukacyjne dziecka
 3. Całościowe podejście do diagnozy zaburzeń rozwojowych
 4. Schemat działań terapeutycznych
 5. Przygotowanie do umiejętnego stosowania skutecznych metod wspomagania rozwoju dzieci:
  - organizacja środowiska stymulującego rozwój zaburzonych sfer
  - wspomaganie dzieci w rozwoju motorycznym w zakresie motoryki małej i dużej
  - wspomaganie dzieci w rozwoju poznawczym
  - wspomaganie dzieci w rozwoju samoobsługi i samodzielności
 6. Wprowadzenie do konstruowania programów wspierania rozwoju we wszystkich sferach rozwojowych wymagających usprawniania.
 7. Zabawa i zabawki w procesie wczesnego wspomagania rozwoju.
 8. Przygotowanie w zakresie udzielania pomocy rodzinom w usprawnianiu dziecka w domu oraz świadomym i prawidłowym pielęgnowaniu dziecka, kształtowanie pozytywnych relacji rodzic- dziecko.
 9. Współpraca specjalistów w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju.

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Monika Głębicka
m.glebicka@cwro.edu.pl

UWAGI:

Dla zainteresowanych lista adresów noclegowych w Warszawie, o różnym standardzie (hotele, schroniska młodzieżowe, hostele. Wyboru i rezerwacji prosimy dokonać indywidualnie.