Trening Umiejętności Wychowawczych

Prowadzący

Anna Wielgo

Miejsce szkolenia

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa

Termin

18 października 2020 r.
(niedziela)

Godziny

09:00-17:00

Koszt

250 zł

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych

ADRESACI SZKOLENIA:

Trening skierowany jest do wszystkich osób pragnących wzbogacić swój warsztat technik wychowawczych w pracy z dziećmi i młodzieżą- rodziców, wychowawców, nauczycieli, pedagogów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia. Zapraszamy również osoby w sytuacji okołorozwodowej.

Uwaga! Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00260/2017 oznacza to możliwość finansowania szkoleń dla osób bezrobotnych przez Urząd Pracy.

OPIS:

Prosimy o swobodny strój.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na twórczą pracę z wychowankiem, analiza osobistych mocnych i słabych stron wychowawczych oraz rozwijanie warsztatu pracy.

PROGRAM SZKOLENIA: 

Realizowane zagadnienia:

  1. Postawy rodzicielskie, wyznaczanie granic i konsekwentne przestrzeganie ich.
  2. Budowanie relacji z dzieckiem w oparciu o skuteczną komunikację.
  3. Mapa emocji- jak je rozpoznawać, nazywać oraz opanować.
  4. Zachowanie dziecka przekraczające normy społeczne- decyzje i konsekwencje w działaniu.
  5. Praca na zasobach dziecka i dorosłego, wzmacnianie i rozwijanie umiejętności społecznych.

Podczas szkolenia będziesz miedzy innymi:

1. Doświadczać różnorodnych aktywizujących technik i metod szkoleniowych.

2. Dostrzegać pozytywy zasad partnerstwa, np. wyrzekając się autokrytycznego sposobu traktowania dziecka.

3. Poznawać sztukę empatycznego słuchania.

4. Rozwijać pozytywny i realistyczny obraz siebie, swoje możliwości i zdolności jako rodzica, opiekuna.

Forma szkolenia: mini-wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry zespołowe, burza mózgów , dyskusja

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Monika Głębicka
m.glebicka@cwro.edu.pl

UWAGI:

Dla zainteresowanych lista adresów noclegowych w Warszawie, o różnym standardzie (hotele, schroniska młodzieżowe, hostele. Wyboru i rezerwacji prosimy dokonać indywidualnie.

Dodatkowe informacje

LiczbaDni

1