Trening Umiejętności Wychowawczych

Prowadzący

Anna Wielgo

Miejsce szkolenia

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa

Termin

27 września 2020 r.
(niedziela)

Godziny

09:00-17:00

Koszt

250 zł

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych

ADRESACI SZKOLENIA:

Trening skierowany jest do wszystkich osób pragnących wzbogacić swój warsztat technik wychowawczych w pracy z dziećmi i młodzieżą- rodziców, wychowawców, nauczycieli, pedagogów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia. Zapraszamy również osoby w sytuacji okołorozwodowej.

Uwaga! Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00260/2017 oznacza to możliwość finansowania szkoleń dla osób bezrobotnych przez Urząd Pracy.

OPIS:

Prosimy o swobodny strój.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na twórczą pracę z wychowankiem, analiza osobistych mocnych i słabych stron wychowawczych oraz rozwijanie warsztatu pracy.

PROGRAM SZKOLENIA: 

Realizowane zagadnienia:

  1. Rozwijanie umiejętności nawiązywania relacji pomiędzy dzieckiem a wychowawcą.
  2. Analiza osobistych zasobów, mocnych stron wychowawczych oraz obszarów do zmiany.
  3. Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na twórczą pracę z dziećmi i młodzieżą.
  4. Zmiana postaw opiekuńczych w kierunku wartości pożądanych wychowawczo.
  5. Zasady – jak je ustalać i egzekwować.

Podczas szkolenia będziesz miedzy innymi:

  1. Doświadczać różnorodnych aktywizujących technik i metod istotnych w pracy z grupą.
  2. Poznawać sztukę empatycznego słuchania.
  3. Rozpoznawać, nazywać i akceptować uczucia oraz emocje swoje i innych.
  4. Rozwijać pozytywny i realistyczny obraz siebie, swoje możliwości i zdolności.

Forma szkolenia: mini-wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry zespołowe, burza mózgów , dyskusja

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Monika Głębicka
m.glebicka@cwro.edu.pl

UWAGI:

Dla zainteresowanych lista adresów noclegowych w Warszawie, o różnym standardzie (hotele, schroniska młodzieżowe, hostele. Wyboru i rezerwacji prosimy dokonać indywidualnie.

Dodatkowe informacje

LiczbaDni

1