Trening Umiejętności Społecznych
szkolenie certyfikowane

Prowadzący

Katarzyna Hipsz
Anna Wielgo
Artur Terpiłowski

Miejsce szkolenia

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa

Termin

13,14,15 marca 2020 r.
(piątek, sobota, niedziela)

Godziny

piątek: 10:00-18:00
sobota: 09:00-18:20
niedziela: 10:00-18:00

Koszt

850 zł

Czas trwania

31 godzin dydaktycznych

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci pedagogiczni, wychowawcy (także świetlic terapeutycznych), opiekunowie, Rodzice oraz wszystkie inne osoby pracujące z dziećmi z trudnościami w obszarze komunikacji społecznej.

OPIS:

Uczestnicy, oprócz zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu, zgodnego z wymogami MENu otrzymają także Certyfikat Trenera TUS Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości*, potwierdzający zdobycie umiejętności  do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci nieśmiałych, nadpobudliwych (w tym ADHD), dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz dla dzieci ze spektrum autyzmu.

* Uczestnicy posiadają uprawnienia do prowadzenia treningu TUS zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Rozporządzenie to bardzo dokładnie określa wymagane wykształcenie i tylko połączenie tych kwalifikacji ze zdobytą wiedzą na szkoleniu pozwoli Państwu używać zdobytych u nas umiejętności.

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych socjoterapeutów i terapeutów posiadających wieloletnią praktykę kliniczną w prowadzeniu grup.

Nauczycieli akademickich studiów podyplomowych Wydziału Nauk Medycznych Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie.

Szkolenie prowadzą:

 • Katarzyna Hipsz
 • Anna Wielgo
 • Artur Terpiłowski

Uwaga! Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00260/2017 oznacza to możliwość finansowania szkoleń dla osób bezrobotnych przez Urząd Pracy.

CEL SZKOLENIA:

Poprawa funkcjonowania dzieci w sytuacjach społecznych. Zmiana niepożądanych  zachowań na akceptowane społecznie.

PROGRAM SZKOLENIA:

Ramowy program:

 • Warsztat trenera TUS – trening  umiejętności niezbędnych do prowadzenia grupy TUS
 • Trening rozwijający umiejętności  w zakresie kompetencji społecznych
 • Trening wzmacniający i rozwijający umiejętności interpersonalne
 • Trening umiejętności komunikacyjnych
 • Trening zachowań akceptowanych społecznie w oparciu o korekcję niepożądanych
 • Rozwój samoświadomości i samoregulacji emocji ( rozpoznawanie, potrzeby, praktyka)
 • Trening umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • Odreagowanie napięć
 • Trening podstawowych  umiejętności z zakresu rozwoju emocjonalnego i społecznego w oparciu o paradygmat poznawczo-behawioralny

Komunikacja Interpersonalna  sobota 09:40-13:40 Katarzyna Hipsz 5 g dyd

 • poziomy komunikacji
 • mowa ciała
 • asertywność
 • zarządzanie stresem

Zajęcia warsztatowe z elementami Treningu Zastępowania Agresji Art.   sobota 14:00-19:00 Anna Wielgo 6 g dyd

 • alternatywy wobec agresywnych sposobów zachowania i umiejętność ich stosowania (w tym radzenie sobie ze złością, nadpobudliwością)
 • praca nad własną impulsywnością- radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • rozwój myślenia moralnego, społecznego

Kształtowanie umiejętności społecznych w tym komunikacyjnych ucznia ze spektrum autyzmu. 
niedziela 10-18 Artur Terpiłowski 10 g dyd

 • specyfika Treningu Umiejętności Społecznych ucznia ze spektrum autyzmu.
 • wzmacnianie zachowań pożądanych w trakcie treningu
 • strategie postepowania wobec zachowań niepożądanych w trakcie TUS

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Monika Głębicka
m.glebicka@cwro.edu.pl

UWAGI:

Dla zainteresowanych lista adresów noclegowych w Warszawie, o różnym standardzie (hotele, schroniska młodzieżowe, hostele. Wyboru i rezerwacji prosimy dokonać indywidualnie.