Terapia specyficznych trudności w czytaniu. Diagnoza szkolna, zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Ćwiczenia praktyczne.

Prowadzący

Irena Sosin

Miejsce szkolenia

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa

Termin

15.05.2020 r.
(piątek)

Godziny

 

Koszt

300 zł

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, terapeutów i rodziców dzieci z trudnościami w nauce czytania.

Uwaga! Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00260/2017 oznacza to możliwość finansowania szkoleń dla osób bezrobotnych przez Urząd Pracy.

OPIS:

 

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie z neuropsychologiczna koncepcją wyjaśniającą trudności w czytaniu oraz  tworzenie i prezentacja testów przesiewowych  służących diagnozie i terapii czytania.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1.     Specyficzne trudności w czytaniu w świetle międzynarodowej klasyfikacji medycznej DSM V
  2.     Patomechanizmy dysleksji – wskazówki do pracy
  3.     Czytanie – technika, rozumienie, tempo – warunki konieczne do rozwoju umiejętności
  4.     Test przesiewowy – praktyka szkolna
  5.     Zaburzenia funkcji słuchowych – świadomość fonologiczna
  6.     Przesiewowy test diagnostyczny deficytu fonologicznego  
  7.     Terapia pedagogiczna – trening fonologiczny

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Monika Głębicka
m.glebicka@cwro.edu.pl

UWAGI:

Dla zainteresowanych lista adresów noclegowych w Warszawie, o różnym standardzie (hotele, schroniska młodzieżowe, hostele. Wyboru i rezerwacji prosimy dokonać indywidualnie.

Dodatkowe informacje

DataSzkolenia

09.05.2020

LiczbaDni

1