Terapia Ręki - szkolenie trzystopniowe, certyfikowane.

Prowadzący

Barbara Płuska
Eliza Komar
Irena Sosin

Miejsce szkolenia

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa

Termin

21-22-23 marca 2020 r.
(sobota, niedziela, poniedziałek)

Godziny

sobota: 10:00 - 18:00
niedziela: 10:00 - 18:00
poniedziałek 10:00- 17:30

Koszt

800 zł

Czas trwania

Moduł I (sobota)- 10 godzin dyd.
Moduł II (niedziela)- 10 godzin dyd.
Moduł III (poniedziałek)- 10 godzin dyd.

ADRESACI SZKOLENIA:

Moduł I TERAPIA RĘKI.  Praca z dziećmi niepełnosprawnymi, dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem (ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz mózgowych porażeń dziecięcych).
Ta część szkolenia skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów wspierających, logopedów, rodziców oraz innych zainteresowanych tym tematem osób zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osób pracujących z dziećmi ze specjalnym zapotrzebowaniem edukacyjnym.

Moduł II TERAPIA RĘKI. Grafomotoryka.

Ta część szkolenia dotyczy pracy z dziećmi w wieku od 0 do rozpoczęcia nauki pisania. Szkolenie skierowane dla nauczycieli klas młodszych oraz przedszkoli,pedagogów specjalnych, terapeutów pedagogicznych, rodziców pracujących z dziećmi z problemami w zakresie małej i dużej motoryki, z dysfunkcjami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dziećmi z ryzykiem dysleksji, dysgrafii.

Moduł III. TERAPIA RĘKI. Dysgrafia. Terapia zaburzeń grafomotorycznych dzieci w wieku szkolnym.

Ta część szkolenia dotyczy pracy z dziećmi w wieku szkolnym. Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów pedagogicznych, nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych oraz rodziców dzieci z dysgrafią.

OPIS:

Szkolenie składa się z trzech modułów (jest trzystopniowe). Nie ma możliwości uczestnictwa w wybranych modułach.

Wszystkie osoby otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,  zgodne z wymogami MENu oraz Certyfikat  informujący o ukończeniu trzystopniowego szkolenia z zakresu Terapii Ręki w Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, potwierdzający zdobycie umiejętności do prowadzenia zajęć z terapii ręki w obszarze ryzyka dysgrafii i dysgrafii i uzyskanie tytułu Terapeuty Ręki.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli , określa wymagane do prowadzenia takich zajęć wykształcenie. Tylko połączenie tych kwalifikacji ze zdobytą wiedzą na szkoleniu pozwoli Państwu używać zdobytych u nas umiejętności.

Prosimy o swobodny strój, dodatkowo podczas I modułu szkolenia prosimy o założenie koszuli z krótkim rękawem lub na ramiączka.

Uwaga! Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00260/2017 oznacza to możliwość finansowania szkoleń dla osób bezrobotnych przez Urząd Pracy.

CEL SZKOLENIA:

Moduł I TERAPIA RĘKI.  Praca z dziećmi z zaburzeniami rozwoju,  dziećmi z trudnościami szkolnymi oraz dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem (ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz mózgowych porażeń dziecięcych). 

Celem szkolenia jest przedstawienie Słuchaczom zajęć Terapii Ręki z punktu widzenia fizjoterapeuty oraz terapeuty SI. Zapoznanie Uczestników z zasadami terapii ręki i ogólnego wspomagania rozwoju ruchowego dzieci niepełnosprawnych, dzieci z trudnościami szkolnymi oraz dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem. Poszerzenie świadomości na temat etiologii problemu i lepsze rozumienie potrzeb dziecka.

Moduł II TERAPIA RĘKI. Grafomotoryka.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej  i praktycznej na temat rozwoju mięśni posturalnych, rozwoju chwytu oraz prezentacja narzędzi do prowadzenia obserwacji, budowania terapii i ćwiczeń dla dzieci  z zaburzeniami w zakresie małej i dużej motoryki, niskimi umiejętnościami grafomotorycznymi i zagrożonych dysgrafią.

Moduł III. TERAPIA RĘKI. Dysgrafia. Terapia zaburzeń grafomotorycznych dzieci w wieku szkolnym.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie procedur terapii pedagogicznej z dzieckiem dysgraficznym w oparciu o diagnozę wstępną sfery ruchowej (I etap) , prezentacja metod i szczegółowych ćwiczeń ruchowych oraz ćwiczeń w pisaniu, szczegółowa diagnoza i planowanie terapii w oparciu o analizę pisma (II etap).

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł I TERAPIA RĘKI.  Praca z dziećmi niepełnosprawnymi, dziećmi z trudnościami szkolnymi oraz dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem (ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz mózgowych porażeń dziecięcych). 

Część teoretyczna:

 1. Anatomia obręczy barkowej i kończyny górnej
 2. Rozwój funkcji obręczy barkowej i kończyny górnej
 3. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego i ich wpływ na sprawność kończyny górnej

Część praktyczna:

 1. Postawa ciała a zaburzenia motoryki małej
 2. Praca z dzieckiem z obniżonym/wzmożonym napięciem mięśniowym-ćwiczenia
 3. Praca z dzieckiem z zaburzeniami modulacji sensorycznej-ćwiczenia

Moduł II TERAPIA RĘKI. Grafomotoryka.

 1. Prawidłowości w rozwoju dziecka, elementy wczesnego wspomagania.
 2. Rozwój sprawności manualnej (w tym rozwój chwytu).
 3. Integracja sensoryczna a terapia ręki.
 4. Omówienie narzędzi diagnostycznych, diagnoza przesiewowa.
 5. Umiejętności grafomotoryczne – jak wspierać.
 6. Planowanie zajęć terapii ręki.
 7. Ćwiczenia praktyczne w obszarze motoryki dużej, motoryki małej, grafomotoryki.
 8. Prezentacja pomocy, wymiana pomysłów.

Moduł III. TERAPIA RĘKI. Dysgrafia. Terapia zaburzeń grafomotorycznych dzieci w wieku szkolnym.

 1. Charakterystyka sfery ruchowej ucznia oraz implikacje do wstępnej diagnozy ( etap I ) 
 2. Metodyka pracy z uczniem z dysgrafią   
 3. Prezentacja szczegółowa ćwiczeń wykorzystywanych w terapii w każdym etapie – ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej, ćwiczenia rozmachowe , ćwiczenia manualne, ćwiczenia w pisaniu   
 4. Diagnoza pisma dziecka z dysgrafia – planowanie terapii pedagogicznej

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Monika Głębicka
m.glebicka@cwro.edu.pl

UWAGI:

Dla zainteresowanych lista adresów noclegowych w Warszawie, o różnym standardzie (hotele, schroniska młodzieżowe, hostele. Wyboru i rezerwacji prosimy dokonać indywidualnie.