Terapia Ręki - szkolenie trzystopniowe, certyfikowane.

Prowadzący

Iwona Janus

Agata Gidzińska

Agnieszka Sicińska

 

Miejsce szkolenia

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa

Termin

23-24-25 października 2020 r.
(piątek, sobota, niedziela)

Godziny

piątek: 10:00 - 18:00
sobota: 10:00 - 18:00
niedziela: 10:00- 18:00

Koszt

800 zł

Czas trwania

Piątek - 10 godzin dyd.

Sobota- 10 godzin dyd.
Niedziela- 10 godzin dyd.

ADRESACI SZKOLENIA:

Kurs terapia ręki jest szkoleniem skierowanym przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów specjalnych, terapeutów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju, logopedów, rehabilitantów, fizjoterapeutów oraz osób pracujących z dziećmi ze specjalnym zapotrzebowaniem edukacyjnym.

OPIS:

Wszystkie osoby otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,  zgodne z wymogami MENu oraz Certyfikat  informujący o ukończeniu szkolenia z zakresu Terapii Ręki w Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, potwierdzający zdobycie umiejętności do prowadzenia zajęć z terapii ręki w obszarze ryzyka dysgrafii i dysgrafii i uzyskanie tytułu Terapeuty Ręki.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli , określa wymagane do prowadzenia takich zajęć wykształcenie. Tylko połączenie tych kwalifikacji ze zdobytą wiedzą na szkoleniu pozwoli Państwu używać zdobytych u nas umiejętności.

Uwaga! Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00260/2017 oznacza to możliwość finansowania szkoleń dla osób bezrobotnych przez Urząd Pracy.

 

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przedstawienie Słuchaczom zajęć Terapii Ręki z punktu widzenia różnych terapeutów pracujących z dziećmi. Zapoznanie Uczestników z zasadami terapii ręki i ogólnego wspomagania rozwoju ruchowego dzieci niepełnosprawnych, dzieci z trudnościami szkolnymi oraz dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem. Poszerzenie świadomości na temat etiologii problemu i lepsze rozumienie potrzeb dziecka. Przedstawienie budowy anatomicznej ręki, prawidłowości i nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu. Pokazanie wpływu funkcjonowania ręki na inne funkcje organizmu oraz umiejętności i zachowanie dziecka. Przedstawienie technik wykorzystywanych w terapii ręki i ich efekty.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Kontrola posturalna funkcji ręki.
 • Dobór odpowiedniej pozycji do pracy.
 • Trudności manipulacyjne oraz specyfika usprawniania umiejętności motorycznych dzieci z niepełnosprawnością.
 • Rozwój oraz zaburzenia koordynacji wzrokowo - ruchowej u dzieci.
 • Analiza materiału filmowego.
 • Stymulacja rozwoju małej motoryki u dzieci funkcjonujących poniżej 1 r.ż.
 • Usprawnianie polisensoryczne w terapii ręki.
 • Funkcjonalna terapia wzroku jako podstawa koordynacji wzrokowo - ruchowej oraz terapii ręki dzieci niepełnosprawnych.
 • Przykładowe ćwiczenia, pomoce ułatwiające posługiwanie się narzędziami, stymulujące rozwój małej motoryki, zachęcające do używania rąk, usprawniające chwytno - manipulacyjne czynności rąk.
 • Diagnoza funkcjonalna umiejętności motorycznych dzieci.

 

PLAN SZKOLENIA 3 DNI

( kolejność wykładowców w poszczególnym dniu może ulec zmianie)

Dzień 1 (10h dydaktycznych)

Iwona Janus

(psycholog, neurologopeda, surdologopeda,  terapeuta ręki, terapeuta pedagogiczny, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta met. johansena i neuroflow)

 1. Rozwój manipulacji, koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz umiejętności chwytnej ręki w pierwszych latach życia dziecka jako element całościowego spojrzenia na dziecko.
 2. Analiza rozwoju umiejętności grafomotorycznych i chwytu pisarskiego w kontekście przygotowania do edukacji w szkole – testy funkcjonalne
 3. Określenie wzorca grafomotorycznego podczas pisania dziecka prawo i leworęcznego
 4. Lateralizacja i zaburzenia procesu lateralizacji – diagnoza i terapia (jak w praktyce pracować z dzieckiem)
 5. Analiza rysunku dziecka w kontekście sprawności grafomotorycznych i terapii ręki
 6. Wpływ synkinezji na rozwój dziecka
 7. Terapia ręki a terapia logopedyczna - wczesna interwencja i profilaktyka
 8. Programy i pomoce edukacyjne – ocena ich efektywności podczas ulepszania małej motoryki (nakładki, opaska grafomotoryczna)
 9. Blok ćwiczeń praktycznych rozwijających sprawność ręki.
 10. Elementy terapii lustrzanej

Dzień 2 (10h dydaktycznych)

Agata Gidzińska

(pedagog, fizjoterapeuta, terapeuta ręki, terapeuta SI)

Terapia Reki:

 1. Omówienie charakterystyki budowy Terapii Reki
 2. Obręcz kończyny górnej- charakterystyka czynnościowa
 3. Struktury OUN zaangażowane w procesy percepcji zmysłowej (zmysł dotyku)
 4. Rozwój sprawności rąk w różnych etapach rozwoju dziecka, dochodzenie do samoobsługi
 5. Rodzaje chwytów

Część  praktyczna:

 1. Obserwacja zaburzeń małej motoryki w ujęciu całościowej postawy dziecka
 2. Praca z dzieckiem z obniżonym/ wzmożonym napięciem mięśniowym
 3. Praca z dzieckiem z autyzmem, aspergem, MPD

 

Dzień 3 (10h dydaktycznych)

Agnieszka Sicińska

(pedagog, terapeuta ręki, pedagog specjalny)

 

 1. Co to jest terapia reki? 
 2. Funkcje rąk
 3. Czynniki zaburzające pracęrąk
 4. Anatomia i fizjologia ręki
 5. Podstawowe objawy dysfunkcji małej motoryki
 6. Prawidłowy rozwój dziecka
 7. Rozwój motoryczny dziecka
 8. Rozwój chwytu
 9. Przedstawienie wzorców grafomotorycznych
 10. Wzrok a terapia ręki
 11. Film - terapia ręki w praktyce - pokaz ćwiczeń

Część praktyczna:

 1. Przedstawienie i omówienie praktycznych pomocy
 2. Metodyka prowadzenia zajęć terapii ręki
 3. Przykładowe ćwiczenia i zabawy - omówienie/pokaz slajdów
 4. Sporządzenie arkusza obserwacji w zakresie terapii ręki

 

 

 

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Monika Głębicka
m.glebicka@cwro.edu.pl

UWAGI:

Dla zainteresowanych lista adresów noclegowych w Warszawie, o różnym standardzie (hotele, schroniska młodzieżowe, hostele. Wyboru i rezerwacji prosimy dokonać indywidualnie.