„Oswoić lęk” - zajęcia psychoedukacyjne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży (dzieci nieśmiałe, lękowe, wycofujące się, z niską samooceną, fobią społeczną).

Prowadzący

Sosin Irena

Miejsce szkolenia

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa

Termin

17.04.2020
(piątek)

Godziny

10:00 - 18:00

Koszt

300 zł

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla psychologów, pedagogów, wychowawców, socjoterapeutów, rodziców.

Uwaga! Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00260/2017 oznacza to możliwość finansowania szkoleń dla osób bezrobotnych przez Urząd Pracy.

OPIS:

„Oswoić lęk”- zajęcia psychoedukacyjne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży (dzieci nieśmiałe, lękowe, wycofujące się, z niską samooceną, fobią społeczną).

Zajęcia prowadzone metodą warsztatową, prezentujące ćwiczenia oraz techniki pracy z dziećmi i młodzieżą.

PROGRAM SZKOLENIA: 

Ramowy program:

  1. Wstyd a zachowanie, wstyd a uczenie się. Ćwiczenia pokonywania własnego wstydu. Skala wstydu. Mini wykład.
  2. Lęk i zamartwianie się. W jaki sposób lęk wpływa na funkcjonowanie i utrudnia je. Ćwiczenia przekraczania lęku przed prezentacją. Poznawanie zdrowych sposobów radzenia sobie z lękiem i napięciem. Mini wykład (lęk , chemia lęku, stres, napięcie).
  3. Doświadczanie lęku, stresu, wstydu. Jakie myśli, jakie uczucia, jak zachowuje się ciało?  Wzorce pojawiania się lęku.
  4. Zamartwianie się. Korzyści, straty. Świadoma decyzja.
  5. Dezadaptacyjne  przekonania ( elementy terapii poznawczo-behawioralnej CBT).  Myślenie typu „Wszystko  albo nic”, generalizowanie, „muszę”, „powinienem/powinnam”.
  6. Wprowadzenie do samokontroli, samoregulacji emocji.
  7. Perfekcjonizm.
  8. Treningi relaksacyjne, medytacja, mindfulness.
  9. Dieta a lęk.

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Monika Głębicka
m.glebicka@cwro.edu.pl

UWAGI:

Dla zainteresowanych lista adresów noclegowych w Warszawie, o różnym standardzie (hotele, schroniska młodzieżowe, hostele. Wyboru i rezerwacji prosimy dokonać indywidualnie.