Opis

Ortoptyka - podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne (czytanie, pisanie).

Prowadzący

Iwona Słotwińska

Miejsce szkolenia

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa

Termin

18 kwietnia 2020 r. (sobota)

Godziny

10:00 - 18:00

Koszt

300 zł

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest do psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, osób pracujących z dziećmi z wadami wzroku, terapeutów.

Uwaga! Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00260/2017 oznacza to możliwość finansowania szkoleń dla osób bezrobotnych przez Urząd Pracy.

OPIS:

UWAGA! Ukończenie naszego szkolenia nie daje uprawnień do prowadzenia badań oraz rehabilitacji ortoptycznej. Uprawnienia takie daje tylko właściwe wykształcenie w tym kierunku.

Osoby, które ukończyły szkolenie: „Ortoptyka- podstawy diagnozy i rehabilitacji ortoptycznej”, mogą przeprowadzić jednorazowo u każdego dziecka przesiewowe badanie ortoptyczne:

 • test na fiksację,
 • test na ruchomość mięśni gałek ocznych,
 • test na konwergencję,
 • test na dominację oka,
 • test na ponowne przestawienie się na widzenie obuoczne.

Badania wykonywane są w celu rozpoznania, u których dzieci występują zaburzenia funkcjonowania wzroku. Jeżeli testy wyjdą nieprawidłowo, wskazane jest skierowanie takiego dziecka na pełne badanie ortoptyczne prowadzone przez Dyplomowaną Ortoptystkę lub Ortoptystę. 

Po pełnym badaniu ortoptycznym, specjalista zaleci ćwiczenia w gabinecie lub ćwiczenia do wykonywania w domu. Osoba po szkoleniu samodzielnie może wykonywać ćwiczenia na wyraźne zalecenie specjalisty. 

Są to ćwiczenia:

 • ćwiczenia ruchomości mięśni gałek ocznych,
 • ćwiczenia konwergencji,
 • ćwiczenia ruchów sakadowych,
 • ćwiczenia z dziećmi niedowidzącymi,
 • ćwiczenie czytania z przegrodą.

CEL SZKOLENIA:

ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO WIDZENIA W PROCESIE UCZENIA
Narząd wzroku jest podstawowym narządem zmysłu, za pomocą którego dzieci poznają świat zewnętrzny.
Często nie zdajemy sobie sprawy jak ważną funkcję pełnią oczy w procesie uczenia się.
Szkolenie daje możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej, w szczególności pozwala na zdobycie umiejętności dotyczących diagnozowania i usprawniania określonych problemów związanych z widzeniem, z drugiej strony uświadamia znaczenie wzroku w codziennej pracy z dziećmi.

PROGRAM SZKOLENIA: 

Część teoretyczna:

 1. Ortoptyka – cele i zadania
 2. Podstawy procesu widzenia
 3. Podstawy anatomii i fizjologii narządu wzroku
 4. Wady wzroku i ich korygowanie
 5. Wpływ widzenia na uczenie się
 6. Znaczenie widzenia obuocznego podczas czytania i pisania
 7. Patofizjologia widzenia – wpływ wybranych zaburzeń: zez jawny i ukryty, niedowidzenie
 8. Konsekwencje, objawy wynikające z zaburzeń widzenia
 9. Zasady zapobiegania problemom ze wzrokiem

Część praktyczna: 

 1. Badania ortoptyczne pod kątem trudności w czytaniu i pisaniu
 2. Rehabilitacja ortoptyczna: zapoznanie się ze sprzętem oraz zestawem ćwiczeń

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Monika Głębicka
m.glebicka@cwro.edu.pl

UWAGI:

Dla zainteresowanych lista adresów noclegowych w Warszawie, o różnym standardzie (hotele, schroniska młodzieżowe, hostele. Wyboru i rezerwacji prosimy dokonać indywidualnie.

Dodatkowe informacje

LiczbaDni

1