Opis

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
Poziom I

Prowadzący

Dariusz Okrzesik

Miejsce szkolenia

Szkoła Podstawowa Nr 85 im. Benito Juareza.
02-541 Warszawa ul. Narbutta 14.
WEJŚCIE C - wejście od strony boiska (na płocie będą wisiały informacje ze strzałkami)

Termin

27-28 czerwca 2020 roku
(sobota, niedziela)

Godziny

sobota 10:00 - 18:00
niedziela 09:00 - 16:00 

Koszt

420 zł

Czas trwania

18 godzin dydaktycznych

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele (w szczególności szkół specjalnych, przedszkoli i klas I-III), pedagodzy, psycholodzy, osoby pracujące z dziećmi oraz każdy, kto chce poznać Metodę Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne.

Uwaga! Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00260/2017 oznacza to możliwość finansowania szkoleń dla osób bezrobotnych przez Urząd Pracy.

OPIS:

Uwaga!  Prosimy odpowiednio przygotować się do szkolenia: będziemy pracować w strojach swobodnych, bez obuwia (w skarpetach lub najlepiej na bosaka).
Prosimy o zmianę obuwia przed wejściem na salę szkoleniową.
W szkole obowiązuje zakaz palenia papierosów.
Prosimy o zabranie  ze sobą domowego koca.

CEL SZKOLENIA:

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne - kurs przekazujący praktyczną i teoretyczną wiedzę nt metody wspomagającej rozwój psychoruchowy dziecka w zakresie kształtowania świadomości ciała i przestrzeni oraz umiejętności budowania relacji i komunikacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1: 

 • Zajęcia wstępne: poczucia tożsamości (“ja”) i integracji z grupą.
 • Sesja ruchowa I z omówieniem: MRR – budowanie relacji.
 • Przerwa
 • Sesja teoretyczna I: Autorka – V.Sherborne (film). System szkoleń, literatura, ISCO. - Założenia i cele metody Ruchu Rozwijającego. R.Laban
 • Przerwa
 • Sesja ruchowa II z omówieniem. Kształtowanie świadomości ciała. Budowanie relacji. Analiza ruchu w praktyce. Potrzeby realizowane poprzez MRR.
 • Przerwa
 • Sesja teoretyczna II: Struktura zajęć w MRR (filmy). - Ruch wg R.Labana (L.Marsden) – analiza/planowanie zajęć
 • Przerwa
 • Sesja ruchowa III: Komunikacja i relacje w ruchu. Laban.

Dzień 2:

 • Sesja teoretyczna III: Zastosowanie MRR (filmy z Wielkiej Brytanii, Belgii, Polski).- Sesja warsztatowa: Motywacja do pracy MRR.
 • Przerwa
 • Sesja ruchowa IV z omówieniem: - praca w grupie, praca z osobą niepełnosprawną (użycie przyboru)
 • Przerwa
 • Sesja warsztatowa - sekwencyjność i kreatywnośc w pracy.- Dyskusja merytoryczna.
 • Przerwa
 • Warunki komfortu i przyczyny dyskomfortu – informacje zwrotne- Zakończenie - wręczenie zaświadczeń ukończenia 1 poziomu kursu.

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Monika Głębicka
m.glebicka@cwro.edu.pl

UWAGI:

Dla zainteresowanych lista adresów noclegowych w Warszawie, o różnym standardzie (hotele, schroniska młodzieżowe, hostele. Wyboru i rezerwacji prosimy dokonać indywidualnie.

Dodatkowe informacje

LiczbaDni

2