Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Część teoretyczna. Szkolenie online.

Prowadzący

Marta Bogdanowicz

Miejsce szkolenia

Platforma Cisco Webex

Termin

6, 7 czerwca 2020 r.
(sobota, niedziela)

Godziny

poniedziałek 10:00-16:00;
wtorek 10:00 – 16:00

Koszt

400 zł

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych, szkół specjalnych, klas integracyjnych.

Uwaga! Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00260/2017 oznacza to możliwość finansowania szkoleń dla osób bezrobotnych przez Urząd Pracy.

CEL SZKOLENIA:

Informacja o podstawach teoretycznych metody, strukturze i organizacji zajęć, możliwościach zastosowania we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego, profilaktyce niepowodzeń szkolnych, edukacji , diagnozie i terapii.

PROGRAM SZKOLENIA: 

I.  Czytanie i pisanie a uczenie się polisensoryczne i integracja percepcyjno - motoryczna.

II.  Geneza Metody Dobrego Startu (MDS):

 1. Geneza metody Dobrego Startu
  - film holenderski „Le Bon Depart”.
 2. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz w Polsce.

III. Podstawy teoretyczne i zastosowanie Metody Dobrego Startu (MDS).

 1. Założenia Metody Dobrego Startu.
 2. Zastosowanie MDS we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego, terapii zaburzeń rozwoju oraz w edukacji.
 3. Zastosowanie MDS w diagnostyce zaburzeń rozwoju psychoruchowego.

IV.  Rodzaje ćwiczeń i struktura zajęć w MDS – omówienie i ćwiczenia praktyczne.

 1. Rodzaje zajęć i ćwiczeń.
 2. Struktura zajęć - film „Metoda Dobrego Startu”.

V.  Wersje i programy Metody Dobrego Startu - prezentacja materiału filmowego.

 1. Łatwe wzory i piosenki (dla dzieci od 2-5 r.ż).
 2. Wzory literopodobne i piosenki/wierszyki (dla dzieci od 5 - 7 r.ż).
 3. Litery/ cyfry i piosenki/wierszyki (dla dzieci 6 -10 letnich).

VI. Organizowanie zajęć prowadzonych MDS.

 1. Zespołowe i indywidualne formy zajęć.
 2. Dobór i liczebność grupy.
 3. Czas trwania zajęć.
 4. Urządzenie sali i pomoce do ćwiczeń.

VII. Programowanie zajęć.

 1. Plan długoterminowy i krótkoterminowy (konspekt) - założenia, programowanie.

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Monika Głębicka
m.glebicka@cwro.edu.pl

UWAGI:

Dla zainteresowanych lista adresów noclegowych w Warszawie, o różnym standardzie (hotele, schroniska młodzieżowe, hostele. Wyboru i rezerwacji prosimy dokonać indywidualnie.

Dodatkowe informacje

LiczbaDni

2