Zabawy i gry z klockami na zajęciach z wczesnej edukacji matematycznej

Prowadzący

Małgorzata Skura
Michał Lisicki

Miejsce szkolenia

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa

Termin

10 lutego 2020 r.
(poniedziałek)

Godziny

9:00 - 15:00 

Koszt

180 zł

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele przedszkoli i klas 0-3 oraz specjaliści z zakresu terapii pedagogicznej.

Uwaga! Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00260/2017 oznacza to możliwość finansowania szkoleń dla osób bezrobotnych przez Urząd Pracy.

CEL SZKOLENIA:

 • Zapoznanie ze specyfiką rozwoju myślenia matematycznego dzieci.
 • Prezentacja koncepcji J. Brunera (teoria reprezentacji umysłowych) oraz jej adaptacji na potrzeby planowania edukacji matematycznej dzieci.
 • Zapoznanie z przyczynami trudności dzieci w uczeniu się matematyki.
 • Zapoznanie z metodami rozwijania myślenia matematycznego dzieci oraz uczenia ich podstawowych pojęć matematycznych.
 • Zapoznanie ze sposobami  pomocy dziecku z nadmiernymi trudnościami w uczeniu się matematyki.

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

 • Umiejętność planowania i organizowania zajęć z edukacji matematycznej w przedszkolu oraz klasach 0-3.
 • Umiejętność rozpoznawania zachowań dzieci, które mogą świadczyć o nadmiernych trudnościach w uczeniu się matematyi.
 • Umiejętność prowadzenia zajęć, które mogą pomóc zmniejszyć trudności w uczeniu się matematyki.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Podstawowe informacje o rozwoju myślenia matematycznego u dzieci:
   a) czym jest myślenie matematyczne?
   b) specyfika myślenia matematycznego: od rozumienia relacji na poziomie konkretnym po symboliczne reprezentacje,
   c) zależności między typami myślenia matematycznego.
  2. Teoria reprezentacji umysłowych J. Bruneta.
  3. Zakresy rozwoju myślenia matematycznego:
   a) od dostrzegania regularności po dostrzeganie algorytmów (rytmy),
   b) od dobierania obiektów w pary, po tworzenie zbiorów i podzbiorów (klasyfikowanie),
   c)  od orientacji w schemacie własnego ciała, po wyznaczanie kierunków na kartce (orientacja w przestrzeni),
   d)  od dostrzegania zdarzeń, po rozumienie wpływu zmiennych (myślenie przyczynowo - skutkowe),
   e)  rozwój operacyjnego myślenia w różnych zakresach,
   f)   integracja różnych aspektów liczby naturalnej.
  4. Przyczyny trudności w uczeniu się matematyki u dzieci.
  5. Mechanizmy uczenia się w edukacji matematycznej.
  6. Rola zabawy w edukacji matematycznej.

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Monika Głębicka
m.glebicka@cwro.edu.pl

UWAGI:

Dla zainteresowanych lista adresów noclegowych w Warszawie, o różnym standardzie (hotele, schroniska młodzieżowe, hostele. Wyboru i rezerwacji prosimy dokonać indywidualnie.

Informacje dodatkowe

DataSzkolenia

10.02.2020

LiczbaDni

1