Opis

Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne. Rozwiązania edukacyjno – terapeutyczne. Szkolenie II stopnia.

Prowadzący

Artur Terpiłowski

Miejsce szkolenia

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa

Termin

4-5 kwietnia 2020 r.
(sobota, niedziela)

Godziny

sobota: 10:00 - 17:00
niedziela 10:00 - 15:30 

Koszt

400 zł
Uwaga: koszt drugiego stopnia szkolenia wynosi 350zł tylko przy jednoczesnym zapisie na dwa stopnie. Łączny koszt dwustopniowego szkolenia wynosi wówczas: 750 zł).

Czas trwania

15 godzin dydaktycznych

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów, terapeutów, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów , szkół ponad gimnazjalnych, nauczycieli wspomagających, rodziców dzieci z autyzmem oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą problematyką, pracujących  lub planujących pracę z osobami z autyzmem.

Uwaga! nabór na II stopień szkolenia jest otwarty wyłącznie dla osób, które ukończyły wcześniej w CWRO I stopień szkolenia.

Uwaga! Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00260/2017 oznacza to możliwość finansowania szkoleń dla osób bezrobotnych przez Urząd Pracy.

CEL SZKOLENIA:

Cele ogólne: Kształtowanie umiejętności w zakresie postępowania edukacyjnego i terapeutycznego wobec ucznia ze spektrum autyzmu.

Cele szczegółowe:  

Uczestnik szkolenia:

 • Podniesie własne kompetencje w zakresie pracy z uczniem ze spektrum autyzmu.
 • Pozna narzędzia do diagnozy funkcjonalnej poziomu umiejętności jako podstawy do tworzenia indywidualnych programów terapeutycznych.
 •  
 • Będzie potrafił skonstruować program edukacyjno – terapeutyczny.
 •  
 • Będzie potrafił dobrać właściwe procedury w przypadku wystąpienia zachowania trudnego.

PROGRAM SZKOLENIA: 

II stopień

I. Konstruowanie programów edukacji uczniów autystycznych w szkole.

 1. Podstawy prawne.
 2. Wielospecjalistyczna diagnoza funkcjonalna ucznia.
 3. Dostosowania.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i jej ocena.
 5. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.
 6. Ocena IPE-T, (karta analizy).

II. Konstruowanie programów terapeutycznych w oparciu o stosowaną analizę zachowania.

 1. Rozwijanie zachowań deficytowych (opis i tworzenie definicji zachowanie docelowego)
  - sposoby uczenia,
  - podpowiedzi,
  - rodzaje wzmocnień,
 2. Generalizacja (sposoby sprawdzania nabywania wiedzy  umiejętności)
  - etapowość w uczeniu.
 3. Redukowanie zachowań niepożądanych
  - opis zachowania,
  - funkcja zachowania,
  - przyczyna podjęcia interwencji,
  - sposoby rejestracji,
  - procedury i sposoby postępowania.

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Monika Głębicka
m.glebicka@cwro.edu.pl

UWAGI:

Dla zainteresowanych lista adresów noclegowych w Warszawie, o różnym standardzie (hotele, schroniska młodzieżowe, hostele. Wyboru i rezerwacji prosimy dokonać indywidualnie.

Dodatkowe informacje

LiczbaDni

2