Oferta szkoleń organizowanych przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości

Trening Umiejętności Społecznych
szkolenie certyfikowane.

BRAK WOLNYCH MIEJSC

13-14-15 marca 2020 r.
(piątek, sobota, niedziela)

Irena Sosin
Katarzyna Hipsz
Anna Wielgo
Artur Terpiłowski

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

Trening Umiejętności Wychowawczych

7 marca 2020 r.
(sobota)

Anna Wielgo

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

Trening Umiejętności Wychowawczych
tylko dla Rodziców

8 marca 2020 r.
(niedziela)

Anna Wielgo

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

Mnemotechniczny trening ortograficzny dla uczniów z dysleksją i ADHD

9 marca 2020 r.
(poniedziałek)

Sosin Irena

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

Warsztaty dla Rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

15 marca 2020 r.
(niedziela)

Katarzyna Hipsz

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

Programowanie bez komputera.

16 marca 2019 r.
(poniedziałek)

Michał Lisicki
Małgorzata Skura

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

Trening Umiejętności Społecznych
szkolenie certyfikowane.

20-21-22 marca 2020 r.
(piątek, sobota, niedziela)

Irena Sosin
Katarzyna Hipsz
Anna Wielgo
Artur Terpiłowski

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

Terapia Ręki
szkolenie trzystopniowe, certyfikowane.

BRAK WOLNYCH MIEJSC

21-22-23 marca 2020 r.
(sobota, niedziela, poniedziałek)

Barbara Płuska
Eliza Komar
Irena Sosin

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne. Rozwiązania edukacyjno – terapeutyczne. Szkolenie I stopnia.

28-29 marca 2020 r.
(sobota, niedziela)

Artur Terpiłowski

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne. Rozwiązania edukacyjno – terapeutyczne. Szkolenie II stopnia.

4-5 kwietnia 2020 r.
(sobota, niedziela)

Artur Terpiłowski

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

„Oswoić lęk” - zajęcia psychoedukacyjne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży (dzieci nieśmiałe, lękowe, wycofujące się, z niską samooceną, fobią społeczną)

17 kwietnia 2020 r.
(piątek)

Sosin Irena

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

Ortoptyka – podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne (czytanie, pisanie).

18 kwietnia 2020 r.
(sobota)

Iwona Słotwińska

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C)APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii.

18 maja 2020 r.
(poniedziałek)

18 maja 2020 r.
(poniedziałek)

18 maja 2020 r.
(poniedziałek)

Renata Borowiecka

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Część teoretyczna.

27, 28 kwietnia 2020 r.
(poniedziałek, wtorek)

Marta Bogdanowicz

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

Metoda Dobrego Startu. Część praktyczna.

11-12 maja 2020 r.
(poniedziałek, wtorek)

Marta Bogdanowicz

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

Terapia specyficznych trudności w czytaniu. Diagnoza szkolna, zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Ćwiczenia praktyczne

15 maja 2020 r.
(piątek)

Irena Sosin

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

16 - 17.05.2020 maja 2020 r.
(sobota, niedziela)

Magdalena Loska

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

Terapia Ręki
szkolenie trzystopniowe, certyfikowane.

23-24-25 maja 2020 r.
(sobota, niedziela, poniedziałek)

Barbara Płuska
Eliza Komar
Irena Sosin

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)