Oferta szkoleń organizowanych przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C)APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii. Szkolenie online.

16 - 17 września 2020 r.
(środa, czwartek)

Renata Borowiecka

Platforma Cisco Webex

Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne. Rozwiązania edukacyjno – terapeutyczne. Szkolenie I stopnia.

07-08 listopada 2020 r.
(sobota, niedziela)

Artur Terpiłowski

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

Trening Umiejętności Wychowawczych

29 listopada 2020 r.
(niedziela)

Anna Wielgo

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

Terapia Ręki
szkolenie trzystopniowe, certyfikowane.

02-03-04 października 2020 r.
(piątek, sobota, niedziela)

Iwona Janus
Agata Gidzińska
Agnieszka Sicińska

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne. Rozwiązania edukacyjno – terapeutyczne. Szkolenie II stopnia.

19-20 grudnia 2020 r.
(sobota, niedziela)

Artur Terpiłowski

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

Ortoptyka – podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne (czytanie, pisanie).

10 października2020 r.
(sobota)

Iwona Słotwińska

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

Ortoptyka – podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne (czytanie, pisanie).

5 grudnia 2020 r.
(sobota)

Iwona Słotwińska

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

10-11 października 2020 r.
(sobota, niedziela)

Magdalena Loska

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Część teoretyczna.

12-13 października 2020 r.
(poniedziałek, wtorek)

Marta Bogdanowicz

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

Trening Umiejętności Społecznych
szkolenie certyfikowane.

16-17-18 października 2020 r.
(piątek, sobota, niedziela)

Katarzyna Hipsz
Anna Wielgo
Artur Terpiłowski

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

Trening Umiejętności Społecznych
szkolenie certyfikowane.

27-28-29 listopada 2020 r.
(piątek, sobota, niedziela)

Katarzyna Hipsz
Anna Wielgo
Artur Terpiłowski

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

Warsztaty dla Rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

17 października 2020 r.
(sobota)

Katarzyna Hipsz

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

Trening Umiejętności Wychowawczych
tylko dla Rodziców

18 października 2020 r.
(niedziela)

Anna Wielgo

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

Metoda Dobrego Startu. Część praktyczna.

16-17 listopada 2020 r.
(poniedziałek, wtorek)

Jakacka Ewa

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

Terapia Ręki
szkolenie trzystopniowe, certyfikowane.

23-24-25 października 2020 r.
(piątek, sobota, niedziela)

Iwona Janus
Agata Gidzińska
Agnieszka Sicińska

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna. I stopień.
(MRM) Mobilna Rekreacja Muzyczna

21-22 listopada 2020 r.
(sobota, niedziela)

Kierył Maciej

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

Trening relaksacyjny w profilaktyce i terapii

19 grudnia 2020 r.
(sobota)

Kierył Maciej

CWRO
(Woronicza 15 lok.100; Warszawa)

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. 

Poziom I

styczeń 2021 r.
(termin zostanie ustalony wkrótce)

Dariusz Okrzesik

SP nr 85 im. Benito Juareza
(Narbutta 14; Warszawa)